Loa Cat King LA15B công nghệ USA, nam châm Ferrite, 4 tấc

Loa Cat King LA15B

Sản phẩm nổi bật