Bộ dàn âm thanh hội trường chuyên nghiệp

50.000.000